Lilla Edets Fjärrvärme AB

Din naturliga värmeleverantör

Kvalitetsmärkt fjärrvärme

Lilla Edets fjärrvärme är Reko-certifierad. Det innebär att den har fått kvalitetsmärkningen Reko av branschorganisationen Svensk fjärrvärme.

Med Reko-certifierad fjärrvärme kan du som kund känna dig trygg med ditt val och din leverantör.

Reko fjärrvärme har utarbetats av representanter för stora fjärrvärmekunder som SABO, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningens Riksförbund.

  • Konkurrentkraftigt pris
  • Reko-certifierad
  • Miljösmart
  • Lokalproducerat
  • Driftsäkert

Så här fungerar fjärrvärme!

Fjärrvärmens teknik är enkel. Vatten värms upp i en panncentral och pumpas sedan via välisolerade kulvertrör ut till värmeväxlare i de olika fastigheterna. Där blir det både varmvatten och värme. Det avkylda vattnet fortsätter sedan tillbaka till värmecentralen, där det värms upp på nytt.