Driftstatus

Vi uppdaterar kontinuerligt denna sida med de avbrott som vi planerar på fjärrvärmenätet. Under ett avbrott påverkas värmen och varmvattnet men inte kallvattnet.

Planerade avbrott i Lilla Edet

Har du frågor om avbrott?
Kontakta kundservice på telefon 020 – 36 00 36 mellan kl 9.00 och 17.00