Fjärrvärmenätet

Fjärrvärmenät

Från Essity till centrala Lilla Edet

Lilla Edets Fjärrvärmenät är fyra kilometer långt och sträcker sig från Essity:s anläggning in till centrum. Vi har ett 40-tal kunder men har möjlighet att ansluta fler fastighetsägare till vårt nät.

Tekniken är driftsäker men om det någon skulle bli ett avbrott i leveransen har vi reservaggregat att ta till.

Vid grävarbeten se www.ledningskollen.se för att få utsättning av fjärrvärmeledningar.