Frågor & svar

Frågor och svar

Funderar du på att byta till fjärrvärme? Då brukar frågorna vara många. Här nedan ser du några av de vanligaste tillsammans med våra svar.

Ja. Innan vår installatör påbörjar sitt arbete kommer han att kontakta dig så att ni gemensamt kommer fram till bästa lösningen.

Ungefär en till två månader. Vi återfyller och lägger på jord och du får själva göra det sista finjobbet, till exempel lägga matjord och så gräs.

Tyvärr kan de inte kopplas in. En mindre värmekälla som till exempel en braskamin kan du däremot ha kvar.

Cirka 20 år för rörliga delar.

Det kan variera beroende på avstånd till befintlig fjärrvärmeledning. Kontakta vår säljare för att få en offert.

Garantitiden är två år på fjärrvärmecentralen. Därefter kan våra kunder teckna ett serviceavtal som gör att vi med jämna mellanrum kommer ut och går igenom centralen. Om något därutöver behöver åtgärdas lämnar vi förslag på det. För mer information hör av dig till vår kundservice på 020- 82 00 00 eller kundservice@vattenfall.com

Ja, fjärrvärmen är nog den tillförlitligaste värmekällan som går att få. Vi har sällan störningar. Skulle vi få ett driftstopp på någon panna, så finns det andra pannor i reserv.

Du som är kund äger och ansvarar för undercentralen plus ledningen från avstängningsventilen innanför husgrunden förutom värmemätaren. Vi äger och ansvarar för ledningarna fram till och med avstängningsventilerna samt värmemätaren.

Vår fjärrvärme produceras med förnyelsebart biobränsle från Essity:s anläggning i Lilla Edet och bidrar inte till en ökad växthuseffekt. Effektiv förbränning och rökgasrening håller övriga utsläpp på en låg nivå.

Fjärrvärme är ett bra sätt att värma byggnader på. Det är enkelt, tryggt, miljöanpassat och prisvärt. Var och en får väga samman alternativens egenskaper vad gäller bekvämlighet, trygghet, pris och själv välja. Anslutning till fjärrvärme är helt frivillig.

Avtalet har en uppsägningstid på tre månader, men vi hoppas förstås att du tycker att fjärrvärme är enkelt och prisvärt och fortsätter vara kund hos oss.

Ligger fastigheten inom eller i närheten av fjärrvärmenätet är förutsättningarna oftast goda att få fjärrvärme. Fyll i en intresseanmälan eller kontakta vår kundservice så får du veta mer. (Intresseanmälan fjärrvärme)

Ja, om du bor i centrum av Lilla Edet. Vi lämnar gärna en offert på anslutningen eftersom den beror på förutsättningarna i området.