Fjärrvärme - ja tack!

Tycker du att fjärrvärme verkar bra? Har du villa eller företagslokaler nära
Lilla Edets fjärrvärmenät? Vi berättar gärna mer om fjärrvärme för just dig.
Skicka oss en intresseanmälan så kontaktar vi dig så snart vi kan.

  • LEFAB behandlar personuppgifter som lämnas för att kunna ge dig ett erbjudande. För att möjliggöra detta kommer uppgifterna att behandlas av Lefab och aktuell partner. Genom att lämna dina uppgifter här kan du även komma att nås av andra liknande erbjudanden från Lefab, denna behandling har Lefabs berättigade intresse som grund. Uppgifter som samlas in sparas enbart så länge det är relevant, i detta fall under 18 månader. Vill du inte ta del av dessa erbjudanden kan du närsomhelst kontakta vår kundservice. För mer information om hur Lefab behandlar personuppgifter och hur man kan åberopa sina rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning, www.vattenfall.se/personuppgifter/. (Lefab är ett Vattenfall delägt bolag och följer Vattenfalls riktlinjer för hantering av Personuppgifter)
    Dataskyddsombud för LEFAB kan nås via epost på dpo.nordics@vattenfall.com eller telefon 08- 739 50 00. Frågor rörande Vattenfallkoncernens personuppgiftsbehandling kan ställas till vårt dataskyddsombud eller via det allmänna kontaktformuläret på hemsidan.