Ny prismodell 2015

Ny prismodell införs januari 2015

Den 1 januari 2015 inför Lilla Edets Fjärrvärme en ny prismodell för fjärrvärme. Den nya prismodellen gäller företag, organisationer, bostadsrättsföreningar och samfälligheter. Prismodellen består av tre delar: energi, effekt och en fast årsavgift. Den speglar på ett mer rättvist sätt kostnaden för varje fastighets fjärrvärmeanvändning, och ger dig nya möjligheter att påverka företagets eller föreningens kostnader. Detta gynnar dig som vill energieffektivisera och även miljön.

Varför ny prismodell?

Idag har mätningen blivit bättre vilket ger er som kund bättre möjlighet att följa värmeförbrukningen och genomföra energieffektiviserande åtgärder. Med den nya prismodellen ger energieffektiviseringar snabbare och bättre genomslag på kostnaden.

Hur påverkas ditt företag eller förening?

Den nya prismodellen påverkar våra kunder på olika sätt. Vissa får en kostnadssänkning medan den innebär en förhöjd kostnad för andra. Exakt hur ditt företag eller förening påverkas beror på hur er energianvändning och ert effektuttag ser ut. Generellt gäller att ett företag eller en förening med höga effektuttag vid enstaka tillfällen men låg total energianvändning över året kan få en högre kostnad, medan den som har en jämn energianvändning inte påverkas alls eller får en lägre kostnad. För Lilla Edets fjärrvärme är den nya prismodellen intäktsneutral.

Den nya prismodellens delar

Prismodell

Energin är helt enkelt antal förbrukade MWh värme som faktureras i kr/MWh, vilket inte innebär någon skillnad från idag. Ca 70% av den totala fjärrvärmekostnaden.

Fast årskostnad är en administrativ kostnad,ca 1% av den totala fjärrvärmekostnaden.

Effektdelen fungerar som en fast avgift och baseras på föregående års uppmätta dygnsmedeleffekt under perioden december till mars. Dygsmedeleffektens samband med utetemperaturen bildar din rekommenderade effektnivå, se exempel i diagram nedan. -12 grader Celsius är dimensionerande temperatur.

Effektsignatur

Skillnaden från idag är att vi varje år kommer att rekommendera en effektnivå för varje fastighet.

Kunden har en möjlighet att välja en annan effektnivå om man exempelvis planerar förändringar i verksamheten eller liknande. Du kan enkelt förändra din effektnivå när som helst under året, den gäller dock 12 månader från att förändringen genomförts. Väljer du själv aktivt en annan effektnivå och överstiger den, tar vi ut en överuttagsavgift. Väljer du vår rekommenderade nivå, garanterar vi att ingen överuttagsavgift tas ut.

Effektandelen är ca 30% av den totala fjärrvärmekostnaden.

Mina sidor

Vi har precis lanserat Mina sidor på hemsidan, där ni har möjlighet att själva logga in och se er fjärrvärmeförbrukning. Om ni inte redan har registrerat er, gör det idag.

Efter sommaren kommer vi att återkomma med mer information kring prisnivåerna i den nya prismodellen och ge en bättre bild av hur modellen påverkar er aktuella värmekostnad.

Lilla Edets Fjärrvärme önskar er en skön sommar !