Om fjärrvärme

Hur fungerar fjärrvärme?

Enkelt – en av många fördelar

Fjärrvärme är ett bra sätt att värma byggnader på. Det är enkelt, tryggt, miljöanpassat och prisvärt. Du får både värme och varmvatten utan att behöva tänka på bränsleinköp och sotning.

Kostnaden för anslutning är en investering med lång teknisk livslängd och utrustningen sköter sig själv. Uppstår ett avbrott i leveransen åtgärdar vi snabbt felet – dygnet runt!

Lilla Edets fjärrvärme kommer från miljövänligt biobränsle som SCA använder i anläggning.

Hur fungerar tekniken?

Fjärrvärmens teknik är enkel. Vatten värms upp i en panncentral och pumpas sedan via välisolerade kulvertrör ut till värmeväxlare i de olika fastigheterna. Där blir det både varmvatten och värme. Det avkylda vattnet fortsätter sedan tillbaka till värmecentralen, där det värms upp på nytt.