Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet på lillaedetsfjarrvarme.se

Lilla Edets Fjärrvärme AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här innehållet beskriver hur lillaedetsfjarrvarme.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lillaedetsfjarrvarme.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via e-post eller telefon.

Kontakta oss på följande sätt: skicka e-post till info@lillaedetsfjarrvarme.se eller ring 0520 – 146 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via info@lillaedetsfjarrvarme.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Du når DIGG via e-post info@digg.se eller telefon 0771-11 44 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 2022-12-31.

Mina sidor

Det finns förbättringsmöjligheter gällande formulärsdelar och läsordning på Mina sidor. Detta är tänkt att förbättras vid en kommande uppdatering av ny funktionalitet.

Alternativtexter

Det kan finnas alternativtexter som saknas eller behöver förbättras på vissa bilder i innehållet.

Oskäligt betungande anpassning

Lilla Edets Fjärrvärme AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Karta över fjärrvärmenät är en service från tredje part och Lilla Edets Fjärrvärme har ingen möjlighet att påverka dess funktion.

Hur vi testat webbplatsen

Bozzanova AB har gjort en oberoende granskning av lillaedetsfjarrvarme.se i enlighet med DIGG:s granskningsmanual. Senaste bedömningen gjordes den 2022-10-04.

De brister som var funna i analysen av webbplatsen åtgärdades 2022-10-27.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2022-10-27.