Om oss

Lilla Edets Fjärrvärme AB

Delat ägarskap

Lilla Edets Fjärrvärme AB bildades 1982 och ägs till 50 procent av Lilla Edets kommun och till 50 procent av Vattenfall. Vi producerar och distribuerar fjärrvärme inom de centrala delarna av Lilla Edet. Vattenfall har ansvaret för drift och underhåll av anläggningen.

VD i Lilla Edets Fjärrvärme är Henrik Aleryd.
Marknadsansvarig Roland Liljeqvist.
Driftansvarig Henrik Derner.

Lilla Edets Fjärrvärme säljer cirka 12 000 MWh per år och omsätter omkring 8 miljoner kronor.

Fjärrvärmen i Lilla Edet

Lilla Edets Fjärrvärme köper värme från Essitys pappersbruk och har en egen panncentral för att kunna stötta upp vid stopp från Essity.
Under 2023 kom ca 2% av värmen från den egna anläggningen som eldas med eldningsolja.
Vi arbetar för att vara helt fossilfria vid utgången av 2025.