Lilla Edets Fjärrvärme AB

Delat ägarskap

Lilla Edets Fjärrvärme AB bildades 1982 och ägs till 50 procent av Lilla Edets kommun och till 50 procent av Vattenfall. Vi producerar och distribuerar fjärrvärme inom de centrala delarna av Lilla Edet. Vattenfall har ansvaret för drift och underhåll av anläggningen.

VD i Lilla Edets Fjärrvärme är Henrik Aleryd.
Marknadsansvarig Roland Liljeqvist.
Driftansvarig Christer Hellström.

Lilla Edets Fjärrvärme säljer cirka 12 000 MWh per år och omsätter omkring 8 miljoner kronor.

Kvalitetsmärkt fjärrvärme

Lilla Edets fjärrvärme är Reko-certifierad. Det innebär att den har fått kvalitetsmärkningen Reko av branschorganisationen Svensk fjärrvärme.

Med Reko-certifierad fjärrvärme kan du som kund känna dig trygg med ditt val och din leverantör.

Reko fjärrvärme har utarbetats av representanter för stora fjärrvärmekunder som SABO, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningens Riksförbund.