Priser & villkor

Vår fjärrvärme är prisvärd

Fjärrvärme är ett bra val för uppvärmning ur flera aspekter – inte minst det konkurrenskraftiga priset. Alternativa uppvärmningsformer är ofta dyrare. Prisnivån påverkas också av politiska beslut med nya skatter och avgifter. Samtidigt måste prissättningen ha rimlig lönsamhet. Det krävs för att vi ska kunna sköta drift och underhåll på ett sätt som säkrar leveranserna till våra kunder. Vi vill också ha långsiktig stabilitet och kunna göra investeringar. Det är viktigt för att utveckla och effektivisera verksamheten, öka konkurrenskraften, minimera miljöpåverkan och följa lagens krav.

Priskalkylator

Din årskostnad beräknas bli:

Fast del:

Rörlig del:


Totalt:

* Vissa avvikelser kan förekomma beroende på hustyp m.m..