• Priskalkylator

    • Fyll i din årsförbrukning nedan.

      * Vissa avvikelser kan förekomma beroende på hustyp m.m..

Priser & villkor

Vår fjärrvärme är prisvärd

Fjärrvärme är ett bra val för uppvärmning ur flera aspekter – inte minst det konkurrenskraftiga priset. Alternativa uppvärmningsformer är ofta dyrare. Prisnivån påverkas också av politiska beslut med nya skatter och avgifter. Samtidigt måste prissättningen ha rimlig lönsamhet. Det krävs för att vi ska kunna sköta drift och underhåll på ett sätt som säkrar leveranserna till våra kunder. Vi vill också ha långsiktig stabilitet och kunna göra investeringar. Det är viktigt för att utveckla och effektivisera verksamheten, öka konkurrenskraften, minimera miljöpåverkan och följa lagens krav.

 

Fjärrvärmepris 2019

Prislista Lilla Edet Företag 2019
Prislista Lilla Edet Privat 2019

 

Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor privat 2019
Allmänna avtalsvillkor 2019 näringsikdare

 

Fjärrvärmepris 2018

Prislista Lilla Edet (villor)

Prislista Lilla Edet (företag)

Allmänna avtalsvillkor (företag)